top of page
עיצוב ללא שם (3).png

מדיניות פרטיות - אירוח מהלב

זוהי מדיניות פרטיות (להלן: "מדיניות פרטיות") אשר מסדירה את האופן שבו אנו, אירוח מהלב (להלן: "הפלטפורמה", או "אנחנו" או "אנו"), עושים שימוש ב-'מידע  אישי' שאנו אוספים, מקבלים ומאחסנים בקשר עם השימוש בפלטפורמה  (להלן: "הפלטפורמה"). 

הפרטיות שלך חשובה לנו, ולכן פירטנו במסמך זה את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע שמסרת לנו. מדיניות הפרטיות שלנו אינה חלה לגבי אתרים אחרים, בין אם האתר מקשר אליהם ובין אם לאו.
מידע 

במסגרת השימוש בפלטפורמה תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של המפעילה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק"). יודגש, כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בפלטפורמה.

הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו ככאלה. הואיל והפלטפורמה תבקש רק מידע נחוץ לשירות, ייתכן ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי הנכס ו/או בקשת המגורים המבוקש על ידך.

שימוש במידע 

שימושך בפלטפורמה, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת בפלטפורמה כדוגמת פרסום, הזנת פרטים ונתונים אישיים, עיון בפרסומים ספציפיים המופיעים בפלטפורמה וכיו"ב (להלן: "המידע"). 

אנו אוספים את המידע ומשתמשים בו בין היתר לשימושים הבאים:

  1. לשפר את השירות בפלטפורמה.

  2. התאמה אישית של פרסומים בפלטפורמה בהתאם לציפיותיך.

  3. לספק את השירות למשתמשים (לרבות עדכון האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים ולשפר את חווית המשתמש במסגרת השימוש בפלטפורמה ו/או במוצרים ו/או בשירותים); למשל, התאמה אישית של הנכס עבורך, בהתבסס על המידע שמסרת לנו. 

  4. לאפשר לך התחברות מהירה.

  5. לאכוף את תנאי השימוש שלנו, למלא אחר הוראות דין שונות או להיענות להוראות רשות ממשלתית.

  6. הפעלת האתר והשירותים השונים של המפעילה.

עריכה ועיון במידע 

הנך רשאי לערוך או למחוק את המידע שלך באמצעות החשבון האישי שלך או באמצעות שליחת בקשה אלינו בדוא"ל בעניין זה. אנו רשאים לשמור מידע הנחוץ לטובת עניינים מתמשכים כגון תשלומים נותרים או הליכים משפטיים. בעת הצורך, אנו רשאים לשמור מידע ספציפי לתקופת זמן של עד שבע (7) שנים, לצורך ציות לחוק, מניעת הונאה, סיוע לכל חקירה שהיא ולטובת אכיפת תנאי השימוש שלנו. 

הנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי במאגר המידע, ובמידה שמצאת שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למחקו, והכול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. שים לב כי מחיקת מידע על ידך עלולה למנוע את המשך רישומך לפלטפורמה ו/או להגביל את גישתך לשירותים המוצעים בפלטפורמה בשלמותם ו/או בחלקם. אנו רשאים למחוק ו/או לבטל את רישומך לפלטפורמה עקב מחיקת מידע אישי על ידך. 

שימוש במידע אנונימי
'מידע אנונימי' פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים ועוד. אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו. 
הגבלת אחריות

הפלטפורמה והשירות ניתנים כפי שהם ("AS IS"). אין התאמה לצרכים של משתמש מסוים. השירות מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא. אנו לא מבטיחים שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.

כאמור, השירות הוא באחריות המשתמש בלבד. שימוש על ידי קטין מתחת לגיל 18 יהיה באישור אפוטרופוס בלבד ובהתאם לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

במסגרת פעילות הפלטפורמה ייתכן ויועברו מעת לעת מידע לצדדים שלישיים, ובלבד שנתנה הסכמה מפורשת לכך קודם להעברת הפרטים. אתה מאשר שידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים בפלטפורמה אינם כפופים למדיניות הפרטיות שלנו אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. אנו ממליצים שבשימוש בקישורים ומודעות של צד שלישי, ליישם רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת. בעת לחיצה על קישור לאתר של צד שלישי, אנו ממליצים להקפיד לבחון את תנאי השימוש של כל קישור שייפתח, לרבות מדיניות הפרטיות ואיסוף הנתונים הנהוגים אצל הצד השלישי.

איסוף נתונים באמצעות "COOKIES"

הפלטפורמה, עשויה לעשות שימוש בקבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" עשוי לשמש את הפלטפורמה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון הפלטפורמה כך שתתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.

נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את פרטיך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל בפלטפורמה. 

אבטחה

אבטחת המידע חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני אינה בטוחה ב-100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור אתנו קשר בדוא"ל.

התחייבות
 אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, הנך יכול לפנות אלינו בכתובת הדוא"ל: helpfamilyhost@gmail.com

שינויים במדיניות הפרטיות
הפלטפורמה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה והוראות מדיניות הפרטיות ישתנו, ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ככל שמסרת, עדכון על כך.
 

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2023

bottom of page